SDG 17 Yhteistyö ja kumppanuus

YK:n mukaan:

Vahvistaa kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. Kestävän kehityksen tavoitteet eivät voi toteutua ilman hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyön pitäisi tapahtua niin globaalilla, kansallisella kuin paikallisellakin tasolla. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen vaati myös pitkäaikaisia investointeja. Vuonna 2016 virallisen kehitysavun määrä saavutti kaikkien aikojen huippunsa, 142,6 dollaria / henkilö. Vaikka kokonaisapu kasvaa, vähiten kehittyneiden maiden osuus avusta on kuitenkin vähentynyt.

 

Alatavoitteet tiivistetysti

Kestävän kehityksen agendan viimeinen tavoite koskee yhteistyötä, jota tarvitaan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi. Alatavoitteita on runsaasti ja ne käsittelevät mm. kehitysrahoitusta ja keinoja tehdä maailmankaupasta tasa-arvoisempaa sekä teknologiaa ja valmiuksien kehittämistä. Lisäksi tavoitteessa käsitellään poliittista johdonmukaisuutta. Niissä painotetaan, että on tärkeää saada yhteiskunnan kaikki eri toimijat tekemään yhteistyötä tavoitteiden eteen.

 

Design Forum Finlandin toiminnassa:

Design Forum Finland toimii osana muotoilualan laajempaa verkostoa, jonka avulla voimme auttaa yrityksiä ja välittää tietoa. Olemme myös jäsenenä Word Design Organizationissa, joka työskentelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi muotoilun keinoin. Kansainvälisissä hankkeissa olemme luoneet läheisen verkoston kestävää muotoilua edistäviin eri maiden muotoiluorganisaatioihin. Tehtävämme on jakaa omaa tietämystämme ja kontakteja myös kestävän kehityksen aihepiiristä.

Kuva 1: Mikko Ryhänen
Kuva 2: Design Forum Finlandin arvoja vastaava YK:n kestävän kehityksen tavoitekortti