SDG 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

YK:n mukaan:

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota. Kaikkien yhteiskuntien kestävää kehitystä ja elintasoa voidaan tukea kehittämällä uusia ja kaikkien saatavilla olevia keksintöjä sekä investointeja liikenteeseen, kastelumenetelmiin, energiantuotantoon ja kommunikointiin.

 

Alatavoitteet tiivistetysti

  • kehittää laadukasta ja kestävää infrastruktuuria
  • edistää kestävää teollistumista, lisätä teollisuuden osuutta työllistäjänä ja bruttokansantuotteessa, tuplata teollisuuden osuus vähiten kehittyneissä maissa
  • parantaa pienten yritysten asemaa ja mahdollisuuksia markkinoilla
  • uudistaa infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi, tehostaa resurssien käyttöä, lisätä ympäristöystävällistä teknologiaa ja tuotantoprosesseja
  • lisätä tieteellistä tutkimusta ja uudistaa teollisuudenalojen teknologisia valmiuksia

 

Design Forum Finlandin toiminnassa:

Strategiamme keskeinen tavoite on vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja saada liiketoiminnasta kestävämpää ja vastuullisempaa.

Tuemme ja tuomme esiin paikallisia toimijoita, joiden toiminta on läpinäkyvää ja kestävää. Palkintojemme arviointikriteereissä ja juryn kokoonpanossa vastuullisuus on otettu huomioon. Tilaisuuksiemme puheenvuoroissa, valmennuksissamme ja sparrauksissamme kestävä liiketoiminta ja kasvu ovat näkyviä ja tärkeitä teemoja. Ne vahvistavat yrityksen varautumista tulevaisuuteen ja lisäävät asiakkaan kokemaa arvoa ja merkityksellisyyttä.

Design Forum Finland on ollut mukana kehittämässä muotoilun työkaluja, jotka edistävät kiertotalouden mukaista suunnittelua. EcoDesign Sprint on intensiivinen kiertotaloutta ja muotoilun menetelmiä yhdistävä työpaja yrityksille. Design Forum Finlandin projektiportfolion rakentamisessa keskitymme hankkeisiin, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita.

Kuva 1: Mikko Ryhänen
Kuva 2: Design Forum Finlandin arvoja vastaava YK:n kestävän kehityksen tavoitekortti