Blogi

9.12.2021

Syleile muutosta – se on ainut vakio

Suomalainen sisärakentamisen startup Luomoa on syntynyt kolmen ison ongelman ja oivalluksen risteyksestä: Rakennusala on valtavan saastuttava, nykyistä rakennuskantaa ei hyödynnetä ja ihminen on unohtunut matkan varrella.

 

Rakennusala kuluttaa noin puolet Euroopassa käytetyistä raakamateriaaleista ja energiasta sekä vastaa kolmanneksesta vedenkulutuksesta ja syntyvästä jätteestä. Samaan aikaan alan tuottavuus on vain 10-20 %, ja valtaosa ajasta työmaalla kuluu turhaan odotteluun. Suomessa on massoittain tyhjillään tai väärässä käytössä olevaa rakennuskantaa, joka tällä hetkellä usein vain epäekologisesti puretaan ja tilalle rakennetaan uutta.

Perinteiset tilarakentamisen tavat eivät varsinaisesti huomioi suunnittelijaa tai palvele käyttäjää. Maailma kehittyy välillä arvaamattomasti: työ, palvelut ja kaupungit ovat murroksessa – ja yhtäkkiä voimmekin huomata olevamme keskellä kaiken kertaheitolla mullistavaa pandemiaa. Usein tiloihin kaivataan muutoksia heti, kun kohde on valmis – kenties jo työmaavaiheessa. Perinteinen malli kuitenkin mahdollistaa huonosti muutoksia, ja tilat muuttuvat nopealla syklillä epätyydyttäväksi kompromissiksi.

Luomoan lähtökohtana onkin ollut huomio siitä, että nykyinen rakennustapa ei oikeastaan vastaa sitä, mitä rakennuksilta toivotaan. Ratkaisumme ongelmaan oli muotoilla parempi, ekologisempi, aidosti joustava sisärakentamisen malli. Tila, joka pystyy mukautumaan toiminnallisiin, teknologisiin ja taloteknisiin muutoksiin nyt, 5, 10 ja 50 vuoden päästä.

 

Muotoilun mahdollistama

Luomoa on alun perin neljän muotoilutaustaisen ihmisen yritys, ja muotoilu on kirjoitettu sen ytimeen. Tukipilarimme ovat tuotteet, brändi, tuotanto ja palvelu.

Valmistamme siirreltäviä elementtejä, kuten väliseiniä, ovia, kattoja, lattioita, lasiseiniä, akustiikkaratkaisuja ja antibakteerisia, älykkäitä, vaihdettavia pintoja. Tuotteet ovat viimeistelyltään kalustemaisia, ja erityistä huomiota on kiinnitetty hienovaraisiin dimensioihin ja japanilaisuutta ja skandinaavisuutta yhdistävään muotoiluun. Olemme halunneet rakentaa malliston niin, että se antaa vapaat kädet muille suunnittelijoille niin tilajaon, toiminnallisuuden kuin pintamateriaalien osalta ja säästää heidän aikaansa tärkeimpään. Tuotevalikoimamme on muotoiltu mahdollistamaan luovuutta.

Suomen arkkitehdeillä ja sisustusarkkitehdeilla on huikean kova ammattitaito ja -etiikka. Suunnittelijat hakevat huippuratkaisuja tilojen käyttäjille ja haastavat siksi meitä aina uuteen. Asiakastarpeeseen reagoiminen ja arkkitehdin työn tukeminen vie Luomoaa eteenpäin. Hankkeiden myötä onkin syntynyt merkittävää tuotekehitystä ja kokonaan uutta muotoilua. Suunnittelijat ovat suhtautuneet Luomoaan alusta asti uteliaasti, innostuneesti, kannustavasti ja kullanarvoisen kriittisesti. Suunnitelluista kohteista on tullut hyvin erilaisia, vaikka ne perustuvat samaan modulaariseen järjestelmään. Suomen korkeatasoinen suunnittelijakunta onkin meille kriittinen menestystekijä ja asiakkaiden ohella olemassaolon oikeutus.

Kiertotalouden mukainen prosessi on monipolvinen, ja hyvin toimiakseen se vaatii huolellista suunnittelua jokaisessa vaiheessaan. Se lähtee materiaalien ekologisuudesta ja alihankkijoiden vastuullisesta valinnasta, tuotteiden mitoituksesta, hukan vähentämisestä ja sivuvirtojen aktiivisesta hyödyntämisestä. Tuotteiden tulee olla siirreltäviä, uudelleen käytettäviä ja yhä uudelleen modifioitavia, jotta elinkaari on mahdollisimman pitkä. Lopulta tuotteet pitää pystyä kierrättämään helposti lajikkeittain. Brändin vastuullisuus on yrityksemme läpiluotaaja, ja sitä vasten pystymme arvottamaan kaikki ratkaisut ja päätökset strategiassamme.

Meidän näkökulmastamme kiertotalous ja muotoilu kietoutuvat saumattomasti yhteen. Vain hyvin muotoiltu tuote on pitkäikäinen, herättää kiinnostusta ja huomioi moniulotteisesti ekologiset näkökulmat. Tuotteen, tilan tai palvelun elinkaari jää lyhyeksi, jos ei se toimi ja tuota iloa käyttäjälleen.

 

Voittava kiertotalous

Kiertotalous on asioiden katsomista uudella tavalla. Meille se on tarkoittanut mm. perinteisten rakennusalan liiketoimintamallien ja toimintatapojen kyseenalaistamista. Olemme pohtineet, mitä tapahtuu, jos tilat nähdään kertaluonteisen rakentamisprojektin sijasta jatkuvana palveluna. Asiakkaan ja suunnittelijan näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että elementit, kuten seinät tai tilakokonaisuuden, voi nyt ostamisen sijaan leasata tai vuokrata. Muutto- tai muutostilanteessa seinät voi pakata mukaansa ja hyödyntää uudessa tilassa tai jättää ne seuraavalle käyttäjälle, joka muokkaa tilajaon, toiminnot ja pinnat taas omien tarpeidensa mukaisiksi. Kiertotalous tarkoittaa aivan erilaista suhtautumista materiaaleihin ja esineisiin ja muovaa näkemystämme muotoilusta niin suunnittelijoina kuin kuluttajinakin.

Tällä hetkellä panostamme paljon käyttötarkoituksenmuutoksiin rakennuksissa, jotka eivät enää löydä paikkaansa muuttuvassa yhteiskunnassa. Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan tutkija Satu Huuhkan mukaan rakennuskanta kasvaa vuosittain vain prosentin, eli 99 prosenttia on jo olemassa. Paras tapa vaikuttaa ilmastonmuutokseen on hyödyntää jo olemassa olevaa, ja siksi onkin elintärkeää saada rakennuskantaa takaisin hyötykäyttöön.

Näkemyksemme mukaan vihreä liiketoiminta pitää muotoilla houkuttelevaksi yritykselle, kumppaneille ja asiakkaille. Jos tavoitteena on tehdä iso muutos totuttuun ja vaikuttaa isossa mittakaavassa, tulee ratkaisun tarjota kaikille mukanaolijoille merkittävää hyötyä. Meillä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rakentamisaika puolittuu, laatu paranee, rakennuksen hyödyllinen elinkaari moninkertaistuu ja tila on olemassa käyttäjäänsä varten.

Vastuullisuus ei yksin riitä – ratkaisun pitää olla win win ja win.

 

Anna Salonen
Luomoan luova johtaja

Luomoa on Kasvu Openin Vuoden kasvuyritys 2021 -voittaja.

Kuvat: Luomoa