Artikkelit

21.1.2020

Teemamme 2020: uusi arvo

Olemme Design Forum Finlandissa jo muutaman vuoden ajan valinneet teeman, jonka pohjalta kunkin vuoden tapahtumien sisältö kootaan. Olemme näin pystyneet tuomaan uusia näkökulmia ja vaihtuvia lähestymistapoja muotoilupuheeseen ja ehkä laajentamaan koko muotoilun käsitettäkin. Vuonna 2020 teemamme on uusi arvo.

Uusi arvo -teeman taustalla on osittain viime kesänä Yhdysvalloissa virinnyt keskustelu voittoon ja kasvuun perustuvan talousjärjestelmämme haasteista ja yritysten olemassaolon edellytyksistä. USA:n Business Roundtablen 181 yritysjohtajaa allekirjoitti elokuussa 2019 lausunnon Statement on the Purpose of a Corporation, jossa otetaan kantaa näihin perustavanluonteisiin kysymyksiin. Financial Times -lehden päätoimittaja Lionel Barber jatkoi aihetta ja julkaisi lehdessään tekstin, jossa hän toteaa kapitalismin tarvitsevan resetointia.

Lähtökohtana on uudenlainen, tiedostava ja vaativa kuluttaja tai asiakas, joka edellyttää yritykseltä näkyvää ja aitoa arvopohjaista toimintaa, kannanottoja, vastuullisuutta ja ongelmiin tarttumista. Jos yritys ei reagoi tähän trendiin, se menettää kilpailukykyään ja uskottavuuttaan. Yrityksen on tuotettava uudenlaista arvoa.

Uusi arvo ei ole vain taloudellista hyötyä. Se on yrityksen tuottamaa lisäarvoa paitsi asiakkaille myös työntekijöille, ympäristölle ja yhteistyökumppaneille. Työntekijät nähdään arvokkaana resurssina, jonka osaamiseen ja hyvinvointiin kannattaa investoida. Samalla toteutetaan muun muassa tasa-arvoa ja moniarvoisuutta. Kumppanuus- ja hankintaketjut ovat reiluja ja eettisiä. Yrityksen vaikutuspiirissä olevia yhteisöjä tuetaan, ympäristön tilasta ja kestävästä toiminnasta huolehditaan. Kaikki tämä tuottaa pitkän aikavälin arvoa myös omistajille, vaikka heti ei siltä näyttäisikään. ”Profit with a purpose” on päivitetty bisnestavoite.

Muotoilulla on tässä tilaisuus! Yritykset pystyvät vastaamaan ainakin osaan ”uuden arvon” asettamista vaatimuksista muotoiluosaamisen avulla. Esimerkiksi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kohdalla muotoilusta on hyötyä kiertotalouden ja circular designin myötä. Muotoilun avulla pystytään ratkomaan myös laajempia haasteita, vaikkapa osallistamaan sidosryhmiä yhteisön kehittämiseen.

Uusi arvo on myös inspiraatiota. Design Forum Finlandin tilaisuuksissa haluamme nostaa esiin kehityssuuntia ja parhaita käytäntöjä innostamaan uudenlaiseen arvonluontiin. Näytämme yritysesimerkein, miten uutta arvoa luodaan menestyksekkäästi; kerromme, miten voidaan kohdata tämän päivän suuret haasteet muotoilun näkökulmasta. Ennakkoluulottomat lähestymistavat synnyttävät uusia ideoita vahvistamaan liiketoimintaa. Meidän näkökulmamme on muotoilu.

Kuva: Mikko Ryhänen / tuote: Woodio