The New Design Frontier

InVisionin laaja yritysten muotoilun käyttöastetta ja laatua tutkiva katsaus. Tutkimuksessa käytiin läpi tuhansia yrityksiä ja selvitettiin, millainen suhde muotoilun käytön ja liiketoiminnan menestymisen välillä on.

Löydät raportin täältä!

Kuva: Axel Houmadi