Blogi

18.8.2020

Tunnista tarpeet ja suojaa aineeton omaisuutesi

IPR mahdollistaa merkittävän kilpailuedun

Aineettomat oikeudet (IPR, Intellectual Property Rights) tukevat vahvasti yrityksen tai yhteisön brändityötä ja mahdollistavat merkittävän kilpailuedun. Niiden suojaaminen ja huoltaminen luovat perustan kannattavalle liiketoiminnalle ja ne ovat keskeinen riskienhallinnan väline.

Kun aineeton omaisuus muodostaa entistä suuremman ja tärkeämmän osan yritysten omaisuudesta ja muotoilu on keskeinen aineettoman arvon luoja, menestymiseen tarvitaan ymmärrystä oikeuksien suojaamisesta ja hyödyntämisestä.

  • Erityisesti aloittavalle toimijalle IPR on myös oiva keino herättää rahoittajien, kuten pääomasijoittajien kiinnostus. IPR tarjoaa lisäksi keinon puolustaa omia oikeuksia kilpailluilla markkinoilla, sanoo Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Patentit- ja tavaramerkit -tulosalueen johtaja Jorma Hanski.

 

IPR auttaa erottautumaan

Kaikilla aloilla menestyjiä seurataan tarkkaan ja saatua tietoa hyödynnetään omassa kehitystyössä.Hyvät suojaamattomat innovaatiot, tuotteet ja brändit joutuvat nopeasti vääriin käsiin eikä asialle ole paljon tehtävissä.

Mahdollisimman vahvan IPR:n luominen vaatii pysähtymään ja pohtimaan yrityksen omia vahvuuksia sekä alan markkinatilannetta. Samalla kun tutustuu eri suojausmahdollisuuksiin, oppii olemaan loukkaamatta tietämättään toisten oikeuksia.

  • Pitää tutkia ja tunnistaa, mikä aineettoman omaisuuden osa tarvitsee suojausta ja missä. Se voi olla pieni, mutta juuri se elintärkeä osa. Se on syytä suojata jo ennen uusien innovaatioiden ja tuotteiden julkistusta ja markkinoinnin aloittamista, Hanski painottaa.

Pitää tutkia ja tunnistaa, mikä aineettoman omaisuuden osa tarvitsee suojausta ja missä. Se voi olla pieni, mutta juuri se elintärkeä osa.

IPR-salkkua kannattaa kasvattaa ja sisältöä huoltaa

 Aineettoman omaisuuden oikeudet jakaantuvat tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin, joita ovat erityisesti markkinoinnissa ja brändinrakentamisessa tärkeät tavaramerkit ja mallioikeudet sekä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä keskeiset patentit ja hyödyllisyysmallit.

Tuotteen ulkomuodon ensisijainen suojauskeino on mallioikeus, jolla saa yksinoikeuden mallin hyödyntämiseen. Mahdollisimman vahva suoja muodostuu monesta suojausmuodosta tai niin, että samalla muodolla, esimerkiksi mallioikeudella suojataan tuotteen eri osia. Myös tavaramerkillä voidaan tietyillä edellytyksillä suojata tuotteen ulkomuotoa.

  • Ensimmäinen askel on yleensä nimen, tuotteen tai palvelun tavaramerkkisuojaus, se antaa hyvän tuen brändityölle. Tekniselle keksinnölle soveltuvat patentti tai hyödyllisyysmalli. Ja heti kun suojaustyö on aloitettu, yrityksen velvollisuus on seurata, ettei sen oikeuksia loukata ja puuttua aktiivisesti oikeudenloukkauksiin, Jorma Hanski neuvoo.

IPR-asioissa kannattaa tutustua patentti- ja tavaramerkkitietokantoihin ja käyttää asiantuntijoiden apua. Heille voi jättää myös IPR-oikeuksien aktiivisen seuraamisen. Suomessa yrityksen apuna ovat PRH, joka tarjoaa myös tieto- ja tutkimuspalveluita, osaavat patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehet sekä muu tukiverkosto. Asianmukaisesti ja ja huolellisesti hoidettu IPR-salkku ehkäisee kalliita riitoja ja oikeudenkäyntejä.

 

Oikeuksilla voi myös käydä kauppaa

Aineettomiin oikeuksiin tukeutuen yritys saa hyvän etumatkan kilpailijoihinsa. Pitkällä aikavälillä IPR on myös kannattava investointi, joka mahdollistaa erilaisia ansaintamalleja ja kumppanuuksia. Oikeuksilla voidaan käydä kauppaa ja niitä voidaan lisensoida.

Useat tutkimukset osoittavat, että kokoon katsomatta IPR:ään panostavat yritykset kasvattavat toimintaansa ja henkilöstömääräänsä muita yrityksiä nopeammin. Myös houkuteltaessa ulkopuolista rahoitusta ja suunniteltaessa erilaisia yrityskauppoja ja muita liiketoimintajärjestelyjä hyvin hoidettu IPR-salkku on merkittävä yrityksen neuvotteluasemaa parantava tekijä.


Marjo Rautvuori
toimittaja, EU-Info Finland Oy

Patentti- ja rekisterihallitus on yksi yrityksille suunnatun Fennia Prize 20 -muotoilukilpailun yhteistyökumppaneista. Se jakaa kilpailussa oman IPR Excellence -palkintonsa.

Kuvat: IPR Excellence -palkinnon saivat Woodio Oy puukomposiittipesualtaiden patenteista ja tavaramerkkisuojauksesta (kuva: Martti Järvi) sekä Konecranes Global Oy C- ja S-sarjan nostolaitteiden patenteista ja mallioikeuksista.