Uutiset

11.11.2022

Uusi muotoilun ja arkkitehtuurin pohjoismainen yhteistyöalusta

Design Forum Finland kutsuttiin edustamaan Suomea Nordic Platform -hankkeessa, jonka tavoitteena on yhdistää pohjoismaiset muotoilun ja arkkitehtuurin järjestöt yhteisen mission, näkemyksen ja tavoitteiden taakse vihreän siirtymän nopeuttamiseksi muotoilua ja luovuutta hyödyntäen. Tavoitteena on muodostaa vahva pohjoismainen verkosto, jossa olemassa olevaa tietoa, tutkimusta ja osaamista voidaan jakaa Pohjoismaiden välillä.

Muotoilu ja arkkitehtuuri ovat keskeisiä ajureita vihreässä siirtymässä: ne sekä kasvattavat pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä ja kehitystä että tuovat panoksensa kaupunkiemme ja kuntiemme kestävään muutokseen.

Pohjoismaiset muotoilu- ja arkkitehtuuriorganisaatiot vahvistavat nyt strategista yhteistyötään tarkoituksenaan hyödyntää luovan osaamisen potentiaali. Vaikka tehtävämme, kohderyhmämme ja liiketoimintamallimme eroavat jossain määrin, uskomme vahvasti, että tämä yhteistyö tuo lisäarvoa kaikille kohderyhmillemme niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, ja varsinkin kansalaisillemme.

Muotoilun ja arkkitehtuurin pohjoismaisen yhteistyöalustan, nimeltään Nordic Platform for Design and Architecture, virallinen julkistus tulee tapahtumaan UIA World Congress of Architecture -tapahtuman yhteydessä Kööpenhaminassa heinäkuussa 2023.

Mukana ovat:

Danish Design Centre, Tanska
Danish Architecture Centre, Tanska
Design Forum Finland, Suomi
Finnish Design Info, Suomi
Archinfo, Suomi
ArkDes, Ruotsin kansallinen arkkitehtuuri- ja muotoilukeskus, Ruotsi
Form/Design Centre, Ruotsi
Iceland Design and Architecture, Islanti
Design and Architecture Norway, Norja

Kuva: Kalea Morgan