Blogi

4.11.2021

Yksi tapa muuttaa muotoilulla maailmaa

Kode21 on alankomaalainen muotoilutoimisto, jonka työ saattaa todella muuttaa maailmaa, askel kerrallaan.

Kode21:n johtoidea on yksinkertaisen nerokas: Ilmastonmuutosta vastustavien toimenpiteiden on oltava houkuttelevia. Toimenpiteisiin on tartuttava, mutta se on helpompaa, kun ne ovat houkuttelevia. Paitsi tuomalla positiivista vaikutusta ilmastoon ne voivat olla samalla taloudellisesti kannattavia, tuottaa yhteiskunnallista hyötyä, rakentaa miellyttävämpää lähiympäristöä ja parantaa elämänlaatua. Tähän päästään muotoilun avulla.

Yksi Kode21:n perustajista on Michiel Cornelissen, joka oli puhujana syyskuisessa Design Forum Talk <3 Circular Economy -tapahtumassa. Haastattelimme Michieliä syyskuun lopulla.

”Me Kode21:ssa haluamme nähdä, kuinka paljon muotoilu voisi auttaa ratkaisemaan tämän vuosisadan suuria ongelmia. Listan kärjessä on ilmastonmuutos ja siihen me keskitymme tällä hetkellä, muotoilun ja ilmastoratkaisujen leikkauskohtaan”, kertoo Michiel Cornelissen.

Kode21:n ydin on Business of Climate Solutions -työkalu: ”Me pyrimme löytämään menetelmiä, jotka eivät ole vain hyväntekeväisyyttä tai pieniä hyviä tekoja. Sellaisia toimenpiteitä tai ratkaisuja, jotka todella ovat yrityksen strategian ytimessä”, sanoo Cornelissen. Ilmastoratkaisuissa on valtava bisnespotentiaali, hän muistuttaa. Ne eivät ole vain planeetan tai asiakkaiden vaatimia, ne ovat myös kannattava liiketoimintamahdollisuus. Eikä tässä ole kyse vasta pitkän ajan mittaan näkyvistä hyödyistä, Cornelissen jatkaa. Tuloksia saadaan hyvinkin pian – esimerkiksi halvempaa energiaa, terveellisempi ympäristö.

 

Kode21:n toiminnan suuria innoittajia (ja nykyään myös yhteistyökumppaneita) on Project Drawdown, vuonna 2014 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen päämääränä on saavuttaa mahdollisimman pian ”drawdown”, ajankohta, jolloin kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä lakkaa ja alkaa vähentyä. Lahjoitusvaroin toimiva organisaatio on tämän hetken johtavia ilmastoratkaisuista tietoa jakavia tahoja.

Business of Climate Solutions on käytännössä kokoelma käytänteitä ja tekniikoita, joilla saavutetaan nollapäästöt ja jotka samalla tuovat jotain muuta hyötyä mukanaan. ”Olemme hyödyntäneet paljon Project Drawdownin tutkimusta, lisänneet vähän kiertotalouden käytänteitä ja päätyneet siten tähän taulukkoon”, esittelee Cornelissen. ”Siinä on noin 70 ilmastoratkaisua, kahdeksassa lohkossa. Ilmastoratkaisut ovat tavallaan kuvauksia siitä, millaisen me toivomme maailman olevan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Me ajattelemme ilmastoratkaisujen olevan ilmastopositiivisen tulevaisuuden rakennuspalikoita.”

Kode21 tutkii ensin asiakasyritystään, sen tavoitteita, asiakkaita ja resursseja, ja ehdottaa sitten toimenpiteitä, joilla haluttu lopputulos saavutetaan – ilmastopositiivisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Oleellista on löytää yhteys yrityksen vahvuuksien ja strategian sekä ilmastotavoitteiden kesken.

Toimenpide voi olla niinkin yksinkertainen kuin energian käytön (lämmityksen ja valaistuksen) räätälöinti sairaalassa potilaan tarpeiden mukaan samalla, kun energian lähteet muutetaan ympäristöystävällisemmäksi. Tai biopohjaisten materiaalien käyttö sairaalatiloissa: korkki, puu, biohiili, biomuovit, jotka ovat hiilineutraaleja mutta myös usein antibakteerisia, helppoja puhdistaa ja ennen kaikkea miellyttäviä katsoa ja koskettaa.

 

Tuloksena voi myös olla uudenlaisia tapoja kehittää yrityksen tai organisaation toimintaa tai jopa ideoita uusiksi liiketoimintamuodoiksi. ”Sairaala hoitaakin ehkä terveyttä sairauksien sijaan”, sanoo Cornelissen. ”Äkkiä siirrytäänkin ylemmälle tasolle siinä, mikä sairaalan käsite voi olla. Se alkoi ilmastoratkaisuista mutta onkin enemmän… tulevaisuuden rakennuspalikoita, niin kuin sanoin.”

Asenteetkin ovat muuttumassa, jatkaa Cornelissen. Yritysten asiakkaat ovat yhä tietoisempia ja vaativampia, mitä tulee ilmastopositiivisiin vaihtoehtoihin. Tämä pakottaa yrityksiä kiinnostuneemmiksi ympäristö- ja vastuullisuusseikoista. Myös erilaiset säädökset ja lait vaikuttavat toimintaan yhä enemmän.

Mutta kaikella alkaa jo olla kiire, Cornelissen muistuttaa. Eivätkä pienet teot enää välttämättä riitä. On myös mietittävä koko elinkaarta ja alihankintaketjuja, niitä ei voi jättää toisten vastuulle. Kode21:n näkökulma on holistinen: se ei pyri ratkaisemaan ainoastaan asiakkaan yhtä rajattua ongelmaa vaan katsomaan yritystä kokonaisuutena ja ottamaan huomioon sen yhteydet ympäröivään maailmaan.

Cornelissenin mukaan Kode21:n toiminnassa muotoilulla on kolme tärkeää tehtävää ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ensimmäinen liittyy ilmastoratkaisujen muokkaamiseen ihmisille sopivammiksi. ”Muotoilua käytetään tekemään ilmastoratkaisuista parempia, mukavampia, kauniimpia, ja toivottavasti ne omaksutaan nopeammin sillä lailla”, tiivistää Cornelissen. ”Miten me voisimme muuttaa niitä, jotta ihmiset olisivat iloisia niistä?”

 

Toinen tehtävä on kasvattaa toimiston ja muotoilijoiden omaa tietoisuutta muotoiluratkaisujen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista: tuottaa ratkaisuja, joilla on alhainen tai jopa negatiivinen hiilijalanjälki. Business of Climate Solutions toimii tässä apuna, sen testattuja toimenpiteitä on muotoilijan helpompi lähteä soveltamaan. Kolmantena tulee ilmastoratkaisujen vieminen sisälle yritysten strategiaan, niiden työstäminen muotoilun avulla kannattaviksi liiketoimintamuodoiksi. Näin autetaan yrityksiä sopeuttamaan arvolupauksensa ja liiketoimintamallinsa ilmastopositiiviseen tulevaisuuteen. Neljäs tehtävä voisi olla näiden vaihtoehtojen tuominen yritysten ja muotoilijoiden tietoisuuteen, Cornelissen lisää.

Työ jatkuu edelleen, sanoo Michiel Cornelissen, jokainen projekti vie asioita eteenpäin. Ja tavoite, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, koskettaa yhä useampia. Cornelissen korostaa yhteistyön merkitystä. ”Minä ymmärsin, että tässä ei ole kyse voittamisesta, että yksi yritys olisi paras kestävässä toiminnassa. Me voitamme ainoastaan silloin, kun jokainen älyää tämän ja kaikki yritykset tekevät niin. Yhteistyön henki, se on todella hämmästyttävää.”

 

Anne Veinola
Viestintäasiantuntija
Design Forum Finland

Kuvat: Kode21