Robots, design Matias Liimatainen, photo Chikako Harada