27 % muotoilualan liikevaihdosta Suomessa tulee muotoiluintensiivisestä teollisesta valmistuksesta.