66 % suomalaisista muotoiluyrityksistä katsoo, että ympäristövastuullisuus on erittäin tai melko suuri kilpailutekijä.