5 % tutkituista yrityksistä integroi käyttäjien, kilpailijoiden, liiketoiminnan ja teknologisen tutkimuksen.