4 % tutkituista yrityksistä investoi muotoilun työkaluihin ja infrastruktuuriin.