Muotoilutoimialan osuus kaiken yritystoiminnan liikevaihdosta Suomessa on 2,8 %.