4 % tutkituista yrityksistä rakentaa saumattoman fyysisen, digitaalisen ja palvelut tuottavan käyttäjäkokemuksen.