10 % tutkituista yrityksistä on rakentanut käyttäjäkeskeisen strategian.