Jäsenyys

Design Forum Finlandin jäsenet ovat kasvuhaluisia suomalaisia yrityksiä.

Kenen kannattaa liittyä jäseneksi?

Jäsenyritystemme tarpeet linkittyvät suoraan Design Forum Finlandin missioon yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn tukemisesta muotoilun ja aineettoman arvonluonnin avulla.

Näitä tarpeita ovat erottuvan brändin, yhtenäisen asiakaskokemuksen, kestävästi muotoiltujen tuotteiden, palveluiden tai liiketoimintamallien muotoilu, sekä asiakaslähtöisen kulttuurin rakentaminen. Kaikki tämä on taseessa näkyvää aineetonta pääomaa ja kilpailuetua, joita tarvitaan kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

Design Forum Finlandin roolina on toimia apua tarvitsevien jäsenyritystemme tukena kasvattamalla ymmärrystä muotoilun laaja-alaisesta käytöstä aineettoman arvon tuottamisessa.

  • Madallamme kynnystä luovien palveluiden käytölle helpottamalla muotoilupalveluiden löydettävyyttä ja linkittämällä apua tarvitsevat yritykset palveluntarjoajiin.
  • Tuomme asiantuntijapuheenvuoroja, näkemystä, inspiraatiota ja valmennuksia muotoilukyvykkyyden kasvattamiseksi vuosittain vaihtuvien teemojen alla.
  • Neuvomme mistä lähteä liikkeelle ja mitä tehdä seuraavaksi, mutta jätämme itse palveluiden tuottamisen jäsenyrityksinä toimiville muotoilu- ja luoville toimistoille.

Design Forum Finlandin jäsenyys kertoo myös yrityksen tai muotoiluorganisaation vahvasta halusta kehittää omaa liiketoimintaansa ja kyvykkyyttään brändin, asiakaskokemuksen ja kestävän muotoilun saralla.

Jäsenyrityksenä pääset osaksi vahvaa osaamisverkostoa, jossa voit matalalla kynnyksellä lähestyä muita jäsenyrityksiä tai kysyä neuvoa Design Forum Finlandin osaavalta tiimiltä.

Otamme vuosittain myös muutaman jäsenyrityksen erikseen sparrattavaksi.

Jäsenmaksu on pieni investointi suureen loikkaan. Liity jäseneksi! 

 

Sanna Lahovaara

Talous- ja hallintopäällikkö

044 761 7717

Vuonna 2023 jäsenmaksujen määräytymisperuste muuttuu liikevaihtoon suhteutetuksi.

 

Yrityksen liikevaihto – jäsenmaksun suuruus / vuosi      

 

Non profit: 300 €
< 1 milj.: 275 €
1­–5 milj.: 575 €
5­–10 milj.. 975 €
> 10 milj.: 1 975 €

 

Kannatusjäsenyydet:
Silver 5 000 €
Gold 10 000 €

(jäsenmaksujen ALV 0 %)

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n säännöt

STY:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste (avaa pdf)