Kilpailukykyä muotoilusta

Muotoiluosaamisen hyödyntäminen tuo yrityksille kilpailuetua ja erottuvuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Muotoilun menetelmien avulla yritys pystyy luomaan lisäarvoa asiakkaalleen ja omaan toimintaansa monella eri tasolla ja monin eri tavoin.

Design Forum Finlandin palvelujen tavoitteena on kasvattaa yritysten tietämystä muotoilun käytön hyödyistä ja parantaa valmiuksia kohdata tulevaisuuden asiakastarpeet.