Kilpailukykyä muotoilusta

Aineettoman arvon luominen on kilpailutekijä. Uskomme että brändi, asiakaslähtöinen kulttuuri, erottuva tuote- ja palvelutarjoama ja yhtenäinen asiakaskokemus ovat yrityksen merkittävimpiä kilpailutekijöitä.

Muotoilun laaja-alainen hyödyntäminen on keino luoda kestävää arvoa asiakkaalle, yritykselle, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Toimintamme tavoitteena on kasvattaa tietämystä muotoilun hyödyistä ja madaltaa kynnystä muotoilun käytölle sekä lisätä valmiuksia kohdata tulevaisuuden asiakastarpeet. Tuomme myös kestävän muotoilun ja kiertotalouden osaamista ja tietämystä suomalaisille yrityksille ja kerromme uusista mahdollisuuksista luoda vastuullista liiketoimintaa muotoilun avulla.

 

Aineettoman arvon luominen

Pdf-versio aineetonta arvonluontia esittelevästä kuvasta.

Aineettoman arvonluonnin, etenkin asiakaslähtöisyyden, muotoilun, asiakaskokemuksen ja brändin, merkitys kilpailutekijänä, korostuu yhä nopeammin digitalisoituvassa maailmassa. Hyvin määritelty brändi luo viitekehyksen kaikelle, mitä yritys tuottaa, tekee ja viestii. Brändi on oikein hyödynnettynä yksi parhaista johtamisen välineistä, joka ei ainoastaan näytä, mihin suuntaan yritystä tulisi viedä, vaan kertoo myös, miten asiat tulisi linkittää toisiinsa.

Muotoilun eri osaamisalueet tuote- ja palvelumuotoilusta käyttökokemuksen muotoiluun ovat keinoja kestävän arvon luomiseen niin yritykselle, loppukäyttäjälle, yhteiskunnalle kuin ympäristöllekin. Muotoilun avulla tuotettu arvo muuttuu mielikuvaksi, työnantajabrändiksi ja maineeksi, joka lisää brändin tunnettuutta, hinnoitteluvoimaa, lojaliteettia ja vetovoimaa. Kokonaisvaltaisessa brändikokemuksessa kaikki brändin kosketuspisteet toimivat yhtenäisenä asiakaskokemuksena ja kertovat samaa tarinaa. Lopputuloksena brändi on suurin osa yrityksen arvoa.

Jäsenyytemme on yksi keino liittyä muotoilun osaamisverkostoomme ja saada apua edellä mainittujen kehittämisessä. Lue lisää jäsenyydestä!