Fennia Prize 20 Winner: Turun kaupunki, 6Aika-hanke – Kaupunkiopastamisen konsepti ja pilotointi