Fennia Prize 22 -kunniamaininta: Hologic / Mobidiag Oy, Novodiag System -diagnosointilaite