Pronssinen Estlander-mitali 2019: Auli Suortti-Vuorio

Design Forum Finlandin tutkija Auli Suortti-Vuorio sai pronssisen Estlander-mitalin syksyllä 2019.

Auli Suortti-Vuorio on tehnyt lähes koko työuransa Suomen Taideteollisuusyhdistyksen / Design Forum Finlandin arkiston parissa. Arkisto on yksi maailman laajimpia muotoiluarkistoja ja siihen kuuluu asiakirjoja yhdistyksen perustamisajasta 1870-luvulta alkaen aina vuoteen 2013 saakka. Yhteisestä historiasta johtuen mukana on myös Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun edeltäjien eli Veistokoulun, Taideteollisuuskeskuskoulun ja Taideteollisen Oppilaitoksen historiaan liittyvää aineistoa sekä Taideteollisuusmuseon, nykyisen Designmuseon aineistoa. Arkisto sekä dokumentoi kattavasti maamme muotoilun historiaa että toimii keskeisenä lähteenä alan tutkimukselle.

Auli Suortti-Vuorio tuli järjestämään arkistoa vuonna 1983 ja työ jatkui useassa erässä hänen äskettäiseen eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Hän hoiti myös arkiston tutkijapalveluja, mikä oli hänestä erityisen palkitsevaa. Arkistotyön ohella Suortti-Vuorio on toiminut tutkijana ja mm. ollut mukana useiden suomalaisesta muotoilusta kertovien kirjojen toimituksessa. Näistä mainittakoon mm. Taideteollisen korkeakoulun 130-vuotisjuhlakirja Ateneum maskerad, Taideteollisuuden muotoja ja murroksia (2000) ja Erik Kruskopfin teos Suomen taideteollisuus: suomalaisen muotoilun vaiheita (1989).

Estlander-mitalin palkintoperusteluissa tuodaan esille Auli Suortti-Vuorion työn merkitys Suomen taideteollisuuden historian tallentamisessa ja luetteloinnissa. Hänen ansiotaan on, että nykyään Aalto-yliopiston yhteydessä sijaitseva Taideteollisuusyhdistyksen arkisto on järjestetty korkeatasoisesti ja sen sisällöt ovat tutkijoiden ja alasta kiinnostuneiden löydettävissä ja käytettävissä.