Fennia Prize 20 Grand Prix: Dottir Asianajotoimisto Oy

Dottir Asianajotoimisto Oy / Legal Design
– liike kohti paremmin muotoiltua juridiikkaa

Design:
Dottir

startup

Asianajotoimisto Dottir perustettiin 2015 tavoitteenaan tarjota lainopillisia palveluja uudella tavalla. Sen toimintakulttuuriin ja yrityskuvaan on haettu vaikutteita myös alan perinteiden ulkopuolelta. Dottirin asiakkaina on erityisesti teknologiayrityksiä. Muutaman viime vuoden aikana Dottir on noussut esiin varsinkin termin Legal Design yhteydessä.

Legal Design on konsepti, jossa yhdistyvät strateginen muotoilu ja juridinen asiantuntemus. Käytännössä muotoilun menetelmiä, mm. monialaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, käytetään erilaisten juridisten haasteiden ratkaisemisessa. Tuloksena saadaan asiakasystävällisempää ja ymmärrettävämpää juridiikkaa.

Dottir on vienyt Legal Designia omiin tuotteisiinsa ja sitä sovelletaan asianajotoimiston toimeksiannoissa. Kyse ei ole vain lopputuotteiden – sopimusten tai asiakirjojen – viimeistelystä, vaan koko juridisen prosessin kulusta taustatutkimuksesta palveluihin. Tulevaisuuden asiakkaat haluavat omaa liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti palvelevia ratkaisuja. Lisäarvoa saadaan muustakin kuin riskien hallinnasta.

On Dottirin ansiota, että Suomi on Legal Designin edelläkävijämaita. Legal Design Summit, jonka perustajia Dottir on, on laajentunut maailman suurimmaksi alan tapahtumaksi. Dottir on myös tuotteistanut Legal Design -konseptia Dot. -brändinsä alle tarjoten niin palveluja kuin koulutustakin tätä uudenlaista ajattelutapaa hyödyntäen.

Dottir on erinomainen esimerkki muotoilun strategisesta käytöstä liiketoiminnassa. Muotoilun menetelmien avulla yritys on pystynyt erottautumaan ja saanut aitoa kilpailuetua varsin konservatiivisella alalla. Dottirin palvelut ovat ymmärrettäviä ja perustuvat ihmiskeskeiseen ajatteluun ja asiakkaiden tarpeisiin. Kokemus yrityksestä ja brändistä on kokonaisvaltainen ja ajanmukainen. Dottir on myös osannut viestiä ja markkinoida aktiivisesti perinteisen juridiikan rajoja rikkovaa lähestymistapaansa.

Dottir on legal designin uranuurtaja ja ajankohtainen esimerkki maailmanluokan suomalaisesta palvelumuotoiluosaamisesta.

www.dottirlaw.com