Fennia Prize 20 Winner: Turun kaupunki, 6Aika-hanke

Lähikuva Turun kaupungin opastetaulusta

Turun kaupunki, 6Aika-hanke /
Kaupunkiopastamisen konsepti ja pilotointi


Design:

Muotohiomo Oy, Turun kaupunkiopastamisen kehitystiimi

Turun kaupunki toteutti laajan kaupunkimuotoiluhankkeen, jossa kehitettiin kaupungille opastejärjestelmä parantamaan palvelujen ja paikkojen löydettävyyttä. Projektissa syntyi opastamisen tuoteperhe, johon kuuluvat niin opasteratkaisut, symbolit, grafiikka kuin järjestelmät asennusta ja huoltoa varten, kaikki kaupungin brändin mukaisesti.

Laajassa hankkeessa tehtiin runsaasti taustakartoituksia ja hyödynnettiin mm. palvelumuotoilua ja osallistavia suunnittelumetodeja. Konseptia, opastepylväitä ja graafista ilmettä pilotoitiin ja testattiin Aurajokirannassa ja palautetta kerättiin kaupunkilaisilta ja matkailijoilta. Fyysisten opasteiden ohella kaupunki toteutti digitaalisen palvelukartan, joka avautuu opastepyloneiden QR-koodilla. Hanketta jatketaan uudistamalla kaupungin koko opastejärjestelmä niin opasteiden sijaintien ja muotoilun kuin palvelujen löydettävyyden osalta. Myös muutama muu suomalainen kaupunki on kiinnostunut opastamiskonseptista.

Projekti on hyvä esimerkki siitä, kuinka strategisesti käytetyllä muotoilulla voidaan parantaa kaupunkibrändiä ja -ympäristöä. Osallistavan suunnittelun kautta käyttäjillä ja asukkailla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa. Samalla kaupungin oma visio selkiytyi. Palaute oli vahvasti positiivinen ja lopputuloksena saatiin toimiva ja moderni kaupunkiopastamisen konsepti.

www.turku.fi