Fennia Prize 22 Grand Prix: Helsinki International Schools

HEI Schools, varhaiskasvatuskonsepti

Design: Kokonaiskonsepti ja palvelumuotoilu, HEI Schools -tiimi

Suomalainen koulujärjestelmä on arvostettu ympäri maailmaa. Sen vahvuuksia ovat hyvät oppimistulokset ja lasten kehityksen syvällinen ymmärtäminen. HEI Schools on suomalaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva päiväkotikonsepti: suomalainen päiväkoti on tuotteistettu ja siitä on tehty vientituote.

HEI Schools sai alkunsa Helsingin yliopiston ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden yhteisestä ideasta vuonna 2015. Konsepti kehitettiin monialaisessa työryhmässä, jossa oli paitsi pedagogeja myös mm. arkkitehtejä, muotoilijoita ja graafisia suunnittelijoita. Koulutuksen ja opetussisällön suunnittelu kulkivat käsi kädessä oppimisympäristön suunnittelun kanssa.

HEI Schools -kokonaisuuteen kuuluvat opetusohjelma (pedagogiset sisältösuunnitelmat ja materiaalit), opettajien koulutus, tilakonsepti ja paikallisen päiväkotitoimijan tuki. Tilat on suunniteltu sopimaan lapsille ja tukemaan oppimista ja leikkiä. HEI Schoolsia varten mm. kehitettiin piktogrammit, joiden avulla voidaan viestiä lapsille muun muassa päivän kulusta. Samat kuvat toimivat kaikkialla maailmassa silloinkin, kun lukutaitoa ei vielä ole. Opettajille konsepti tarjoaa jatkuvaa koulutusta ja tukea sekä ammattilaisyhteisön.

HEI Schools toimii lisenssoituna palveluna, jonka päiväkoteja omistavat yritykset voivat hankkia. Kokonaiskonseptin lisäksi yritys tarjoaa erillisinä tuotteina opetussisältöä ja opettajien koulutusta. HEI Schools -päiväkoteja on nyt noin parikymmentä ja HEI Schools Toolkit -kouluja kohta viisikymmentä viidellä mantereella. Kaikkialla ne viestivät lapsen oikeudesta sekä oppimiseen että leikkiin.

Yksi HEI Schoolsin tukijaloista on vahva pedagoginen osaaminen. Toinen on muotoilu, jonka avulla on kehitetty niin tiloja ja välineitä kuin asiakaskokemusta, olipa asiakas opettaja, lapsi tai hänen vanhempansa. Konsepti on skaalautuva ja se on sovellettavissa erilaisiin kulttuureihin – hyvä esimerkki sosiaalisesta muotoilusta, jonka avulla on luotu ammattitaitoinen, vastuullinen ja yhteisöjä tukeva toimija. Muotoilun avulla lisätään moniarvoisuutta ja lasten elämän laatua. HEI Schools on suomalaisen osaamisen ja aineettoman arvon vientiä parhaimmillaan.

www.heischools.com

Kuva: Helsinki International Schools