Fennia Prize 22 -kunniamaininta: Vaisala Oyj

Indigo, käsimittari

Design: Riku Tuusa

Vaisala on maailman johtava mittauslaitteiden valmistaja, joka on erikoistunut sään, ympäristön ja teollisuuden mittaustarpeisiin. Indigo-käsimittarilla voidaan mitata prosessiolosuhteita ja kalibroida mittausinstrumenttejä useilla eri teollisuuden aloilla. Sitä voidaan hyödyntää niin talouden, tekniikan kuin turvallisuuden kannalta kriittisten päätösten tekemiseen, jonka vuoksi muotoiluun, käytön tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota. Teknologian ja muotoilun yhdistävä Indigo-käsimittari on keskeinen osa yrityksen brändiä. Vaisala on hyvällä tiellä muotoilun strategisessa ja asiakaslähtöisessä käytössä, joka kattaa niin tuotemuotoilun, brändin kuin viestinnänkin.

www.vaisala.com

Kuva: Vaisala Oyj