Fennia Prize 22 Winner: Posti Group Oyj

Posti becomes a modern delivery company,
palvelu-uudistus

Design: Johanna Helin, Yifan Zhang, Angelos Arnis, Lisha Dai, Rosie Trudgen

Postin palvelut on jokainen suomalainen kohdannut jo satojen vuosien ajan. Digitalisaatio on kuitenkin muuttanut perinteisen pakettien ja kirjeiden jakelun perin pohjin ja koko logistiikka-ala on suurien muutosten alla. Posti aloitti laajan palveluidensa uudistuksen asiakaskeskeisyys tähtäimessään jo muutama vuosi sitten. Logistiikkaprosesseja, kosketuspisteitä ja palvelupolkuja tutkittiin yksityiskohtaisesti ja ne purettiin osiinsa kehitystyötä varten. Uusia palvelumuotoja, kuten uusittu mobiilisovellus lähetysten vastaanottoon ja palveluja verkkokaupoille, kehitettiin palvelumuotoilun menetelmin. Mukana oli laaja joukko sekä asiakkaita että Postin omaa väkeä. Myös tulevaisuuden kehityssuuntia postipalveluissa tutkittiin.

Posti on lähtenyt toteuttamaan isoja muutoksia niin yrityskulttuurissa, palveluissa kuin brändissäänkin muotoilun keinoin. Isossa yrityksessä ja varsinkin, kun alueena on koko maa, muutosprosessit ovat hitaita ja vain osa tuloksista näkyy ulospäin. Osa uusista palveluista on jo otettu käyttöön ja hyvä palaute on osoittanut, että työ kannattaa.

www.posti.com

Kuva: Posti Oyj