Fennia Prize Winner 2017

Consair Oy / CAMU 1200 -pölynhallintatyöpiste

Design: teollinen muotoilija Antti Väisänen Pekka Silen, Frank Russi, Innvolve Oy

Pöly on suuri ongelma rakennustyömailla: se on terveysriski ja haittaa myös työvaiheiden tekemistä. Consair kehitti ongelmaan toimivan ja yksinkertaisen ratkaisun. CAMU 1200 on siirrettävä työpiste, jonka sisällä laastit sekoitetaan. Sen suunnittelussa ensisijaisena tavoitteena oli löytää keinot, joilla työntekijät saadaan motivoitua pölynhallintaan. Käyttäjälähtöinen muotoilu ja käyttäjien osallistuminen tuotekehitykseen ja testaukseen on ollut mukana kaikissa tuotekehitystyön vaiheissa. Tuotetta, liiketoimintaa ja brändiä on rakennettu kokonaisvaltaisesti ja asiakaskuntaa ajatellen.

www.consair.fi

Kuva: Consair

Genelec Oy / 8351-älytarkkailukaiutin

Design: Harri Koskinen

Genelec on maailman johtavia tarkkailukaiuttimien kehittäjä ja valmistajia. Älytarkkailukaiuttimien tuoteperheeseen kuuluva uusi 8351-malli on maailman parhaita kaiuttimia. Useat innovaatiot takaavat erinomaisen äänen laadun ja muotoilulla on vaikutettu suoraan kaiuttimen ominaisuuksiin. Kaiuttimen suurimmat uudistukset ovat tekniikassa, mutta tarkoituksenmukainen muotoilu tukee niitä vahvasti, jolloin saavutetaan optimaalinen lopputulos. Genelecillä on pitkät muotoilun käytön perinteet ja muotoilu on olennainen osa niin kansainvälistä brändiä kuin käyttäjäkokemusta ja erottautumista markkinoilla.

www.genelec.com

 

Naava / Älyviherseinä

Design: Ville Kokkonen sekä Naavan oma tuotekehitystiimi (mm. Niko Järvinen, Tuomo Kangas, Aino Borg)

Naava-älyviherseinät ovat ratkaisu epäpuhtaaseen sisäilmaan. Viherseinässä kasvavien kasvien juurimikrobit hajottavat huoneilmassa esiintyviä haitallisia kemikaaleja. Naava kehitti NASAn tutkimustuloksiin perustuen menetelmän, jossa kasvien ilmanpuhdistuskykyä tehostetaan aktiivisen ilmankierron, mullattoman kasvualustan ja tekoälyteknologian avulla. Huoltopalvelu pitää huolta kasvien hyvinvoinnista ja sisäilman laadusta. Sisäilmaongelmia poistavilla ratkaisuilla on potentiaalia ja tuotteen ja palvelun sisältävä kokonaisuus on asiakkaalle lisäarvoa tuova hankinta.

www.naava.io

 

Pentagon Design Oy / Fazer Lakritsi: Fine Finnish Liquorice

Design: Creative Director Arni Aromaa, Design Planner Virva Haltsonen, konseptisuunnittelu Matias Halmeenmäki, Mats Lönngren, graafinen suunnittelu Ilmari Ahola, Riikka Kuukka, Pia Thurman, valokuvat  Kristiina Hemminki / Studio Fotonokka Oy; asiakkaan vastuuhenkilö Päivi Svens / Fazer Makeiset Oy; muu suunnitteluun vaikuttanut henkilö Noora Hiltula, Hanna Lehtonen, Soile Motsakov-Nykopp, Piia Tiainen / Fazer Makeiset Oy

Fazer halusi nostaa yhden makeisklassikon, lakritsin, statusta. Pentagon Designin tekemä perinpohjainen kehitystyö sisälsi asiakasymmärrystutkimuksia, uusien lakritsimakujen luomista ja pakkaussuunnittelua. Tavoitteena oli antaa lakritsille entistä haluttavampi luonne, ja uusi konsepti olikin menestys. Fazer on rakentamassa uudenlaista designkulttuuria, jossa muotoilua hyödynnetään laajemminkin kuin vain pakkaussuunnittelussa. Muotoilu on otettu oleelliseksi osaksi liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä ja bulkkituotteesta on onnistuttu luomaan brändi ja premium-makeinen.

www.pentagondesign.fi

 

Planmed Oy / Planmed Clarity -mammografialaite

Design: muotoilu ja käyttöliittymämuotoilu Tapio Laukkanen, muu suunnittelu Planmedin tuotekehitystiimi

Planmed Oy on maailman merkittävimpiä mammografialaiteiden valmistajia. Sen tuotannosta menee vientiin 98 %. Planmed Clarity on digitaalinen mammografialaite rintasyövän seulontaan ja diagnosointiin. Laite tarjoaa hoitajalle hyvät työskentelyolosuhteet ja ergonomiaan ja käytettävyyteen on panostettu. Muotoilu on integroitu syvälle Planmedin tuotekehitysprosesseihin. Työ on hyvin käyttäjälähtöistä, ja eri käyttäjäryhmät, kuten potilaat, röntgenhoitajat ja huoltomiehet, on otettu huomioon. Yrityksen pitkä kokemus muotoilun käytöstä on tuottanut niin kaupallisia tuloksia kuin vahvan ja tunnetun brändin.

www.planmed.com