EcoDesign Circle

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään sekä tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen että näiden vaikutuksien optimoimiseen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan.

Noin 80 % tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista määrittyy suunnittelu- ja muotoiluvaiheen aikana. Siksi on erityisen tärkeää, että muotoilijat tiedostavat vastuun ja tuntevat ekosuunnittelun ja kiertotalousajattelun toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet.

EcoDesign Circle oli Itämeren maiden yhteinen, muotoilua, kiertotaloutta ja kestävää kehitystä yhdistävä hanke. Se koostui kahdesta eri projektista ja niiden toimijoista. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kiertotalouden mukaisesta muotoilusta sekä soveltaa sitä käytännössä Itämeren alueen maissa. Hankkeeseen osallistui yhteensä kahdeksan muotoiluorganisaatiota, viranomaista ja muotoilualan toimijaa kuudesta eri maasta. Projektit toteutettiin vuosina 2016–2021 ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli 2,7 M €. Projektit saivat osarahoituksen Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta. Molempien projektien pääpartnerina toimi Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA.

EcoDesign Circlen ensimmäisessä vaiheessa kasvatettiin muotoilijoiden ja muotoiluorganisaatioiden ymmärrystä ekologisesta tuotesuunnittelusta ja kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. EcoDesign Circle 4.0 -hankkeessa keskityttiin palveluihin: tavoitteena oli lisätä muotoilijoiden ja yritysten valmiuksia kehittää palvelupohjaisia työkaluja ja lähestymistapoja kiertotalouteen. Huomiota kiinnitettiin myös digitalisaatioon, jonka avulla mahdollistetaan esimerkiksi erilaisten palvelualustojen käyttö.

EcoDesign Circle- ja Ecodesign Circle 4.0 -projekteissa kehitettiin menetelmiä ja työkaluja kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien luomiseen suunnitteluvaiheesta alkaen. Projektin työkaluista EcoDesign Learning Factory -työpaja havainnollistaa kiertotalouden mukaisen suunnittelun koko potentiaalia. EcoDesign Audit kartoittaa yrityksen nykytilanteen ja mahdollisuudet kiertotalouden ja muotoilun saralla. Design Forum Finlandin kehittämä EcoDesign Sprint taas auttaa yrityksiä kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa. Kaikissa kehitetyissä metodeissa on olennaista monialaisen tiimin työskentely yhdessä hyödyntäen muotoilun menetelmiä.

Saija Malila

Projektipäällikkö, Circular Design -hanke, palvelumuotoilija

044 727 2280