EcoDesign Circle -perushanke

EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region oli Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitettiin kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun keinoin.

EcoDesign Circle -perushankkeen aikana kasvatettiin muotoilijoiden ja muotoiluorganisaatioiden ymmärrystä ekologisesta tuotesuunnittelusta ja kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. Hankkeessa toteutettiin mm. EcoDesign Sprint -työkalu yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi, EcoDesign Audit -arviointimalli yrityksien muotoilun käytön ja kiertotalousasteen määrittämiseksi, EcoDesign Learning Factory -valmennusohjelma, Reconsider Design -kiertonäyttely sekä Sustainability Guide -verkkosivusto. Hankkeen kohdeyleisöjä olivat muotoilijat, yritykset, kiertotalousasiantuntijat, erilaiset organisaatiot ja julkiset tahot sekä alan oppilaitokset.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimi Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olleet toimijat olivat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lietuvos Dizaino Forumas (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,2 M €.

Design Forum Finland on luonut osana hanketta EcoDesign Sprint -mallin, jossa yritykset perehtyvät ekologiseen suunnitteluun ja kiertotalouteen sekä muotoilun menetelmiin yhdessä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa, luoda kilpailuetua sekä saada kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Design Forum Finland testasi hankkeessa myös Eesti Disainikeskusen rakentamaa EcoDesign Audit -työkalua ja se toteutettiin mukaan valituille yrityksille ennen Sprint-vaihetta.

Lue lisää EcoDesign Sprintistä!

Lataa EcoDesign Sprint -opas (pdf)!

EcoDesign Auditin avulla yritykset ja organisaatiot voivat arvioida omia ekologisen suunnittelun valmiuksia ja suorituskykyä. Työkalun avulla voidaan myös tunnistaa kiertotalouden mukaisen suunnittelun mahdollisuuksia sekä omalle organisaatiolle sopivia lähestymistapoja.

EcoDesign Auditin kehittämisestä vastasi Eesti Disainikeskus.

Lataa EcoDesign Audit -opas (pdf)

Hankkeen aikana rakennettu Sustainability Guide esittelee kiertotalouden liiketoimintamalleja, ekosuunnittelun periaatteita ja hyviä esimerkkejä kiertotaloustyössä pitkälle päässeistä yrityksistä. Kansainvälisen sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign).

EcoDesign Sustainability Guide https://sustainabilityguide.eu/

Learning Factory Ecodesign on käytännönläheinen ja luova työpaja, jossa opitaan kiertotalouden perusteita sekä kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittämistä. Työpajan kehittivät Fraunhofer IZM:n asiantuntijat. 

EcoDesign Learning Factory https://www.ecodesignlearningfactory.com/ 

Saija Malila

Projektipäällikkö, Circular Design -hanke, palvelumuotoilija

044 727 2280

EcoDesign Circle -projektikumppanit