EcoDesign Circle

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen sekä ympäristövaikutuksien optimoimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan.

Noin 80 % tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista määrittyy suunnittelu- ja muotoiluvaiheen aikana. Siksi on erityisen tärkeää, että muotoilijat tiedostavat vastuun sekä tuntevat ekosuunnittelun ja kiertotalousajattelun toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet.

EcoDesign Circlen tavoite on yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, koululaitoksia sekä muotoiluorganisaatioita. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja ekologisesta suunnittelusta sekä edistää kiertotalouden toimintatapojen käyttöönottoa.

EcoDesign Circle -hankkeen aikana on toteutettu mm. EcoDesign Sprint -työkalu yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi, EcoDesign Audit -arviointimalli ekologisen suunnittelun määrittämiseksi yrityksissä, EcoDesign Road Show -kiertue, Sustainability Guide -verkkosivusto sekä Learning Factory -valmennusohjelma. Hankkeen kohdeyleisöjä olivat muotoilijat, yritykset, erilaiset organisaatiot ja julkiset tahot sekä alan oppilaitokset.

EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun avulla ja muotoilun keinoin.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimii Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olevat toimijat ovat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lietuvos Dizaino Forumas (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa €.

Design Forum Finland on luonut osana hanketta EcoDesign Sprint -mallin, jossa yritykset perehtyvät ekologiseen suunnitteluun ja kiertotalouteen sekä muotoilun menetelmiin yhdessä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa, luoda kilpailuetua sekä saada kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Design Forum Finland testasi hankkeessa myös Eesti Disainikeskusen rakentamaa EcoDesign Audit -työkalua ja se toteutettiin mukaan valituille yrityksille ennen Sprint-vaihetta.

Lue lisää EcoDesign Sprintistä!

 

Aino Vepsäläinen

Projektipäällikkö, Design Forum -tilaisuudet, jäsenyys

050 355 6606

EcoDesign Circle -yhteistyökumppanit