Kiertotalousperusteisen muotoilun oppimisalusta

Kiertotalousperusteisen muotoiluosaamisen kasvattaminen ja digitaalinen oppimisalusta

Design Forum Finland aloittaa kevään 2023 aikana hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa luovien alojen, erityisesti muotoilualan yritysten osaamista ja roolia kestävässä muotoilussa ja kiertotaloudessa. Hankkeen kautta kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä erityisesti aineettoman arvonluonnin alueella. Kestävän muotoilun käytön myötä yritykset voivat löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla profiloidaan Suomea kestävän muotoilun ja kiertotalouden edelläkävijämaana.

Hankkeessa rakennetaan kiertotalousperusteisen muotoiluosaamisen (circular design) kasvattamiseksi digitaalinen oppimisalusta. Alustan varsinaisena kohderyhmänä ovat muotoilun ja luovien alojen ammattilaiset, mutta alusta tulee olemaan kaikille avoin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kartoitus luovien alojen kiertotalousperusteisen muotoilun osaamistasosta. Hankkeessa myös kehitetään ja vahvistetaan yhteistyö-, kehitys- ja osaajaverkostoja aiheen ympärillä. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).

 

Marika Lehti

Palvelumuotoiija, projektikoordinaattori

050 566 4698

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU