Stuff in Flux 2

Stuff in Flux 2 tutkii, miltä näyttää globaali kuluttamisen tulevaisuus ja millaisia tuotteita ja palveluita tulevaisuuden kuluttajat haluavat ja mitä he arvostavat. Miten pandemia on muuttanut kuluttajakäyttäytymistä ja ohjannut markkinoita – miten yritysten tulisi varautua näihin muutoksiin?

Stuff in Flux 2 on kansainvälinen tutkimusprojekti, joka mittaa kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja kuluttajien asenteita. Sen tavoitteena on tuoda näkemyksiä kestävästi tuotettujen tavaroiden ja kestävän liiketoiminnan kehitykseen ja muotoilun asemaan tässä kehityksessä. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin edelläkävijäkuluttajia neljällä eri markkina-alueella: Kanadassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tuloksena saatiin mm. näkymiä siihen, miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa, mitkä arvot ohjaavat kuluttajien valintoja ja miten kestävän kehityksen periaatteet vaikuttavat valintoihin. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tuloksia validoidaan ja sovelletaan Suomen oloihin.

Tuotteiden haluttavuuteen ja yritysten menestymiseen voidaan yhä enemmän vaikuttaa muotoilun keinoin. Design Forum Finlandin tavoitteena on mm. välittää tietoa tulevaisuuden kehityssuunnista ja kuluttajatarpeista. Design Forum Finland tukee suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja erityisesti vastuullisuutta muotoilun laaja-alaisen käytön keinoin.

Stuff in Flux 2 -tutkimuksen toteuttaa Alice Labs / Oskar Korkman ja Sharon Greene. Design Forum Finland on ainoa suomalainen kumppani tutkimushankkeessa. Mukana hankkeessa on johtavia kansainvälisiä kuluttajabrändejä sekä myös non-profit -organisaatioita, joiden tavoite on edistää kestävämpiä kulutustapoja. Sitra on yksi tutkimushankkeen rahoittajista. Stuff in Flux 2 -tutkimuksen tulokset julkistetaan toukokuussa ja järjestämme teemasta Design Forum Talk -tilaisuuden  18.5.2022. Ilmoittaudu mukaan täällä!

Ensimmäinen, Sitran rahoittama Stuff in Flux -tutkimus julkaistiin vuonna 2017.

Päivi Kaira

Brand Manager

044 055 6071

Projekti tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: