SustaiNordic on yhteistyöverkosto ja alusta, jonka tavoitteena on edistää kestävää kulutusta ja tuotantoa Pohjoismaissa YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen ja esitellä hyviä pohjoismaisia esimerkkejä kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta sekä kannustaa kehittämään näitä edistäviä kansallisia ohjelmia.

Lähtökohtana oli yhteispohjoismainen julkilausuma, jossa kannustetaan kestäviin kulutus- ja tuotantomalleihin kahdentoista osatavoitteen avulla. Osatavoitteet liittyivät käynnissä oleviin pohjoismaisiin hankkeisiin, joissa tavoitellaan kestävämpää elinympäristöä. Hankkeen pääasialliset kohderyhmät olivat päättäjät, poliitikot ja tutkimus- ja koulutusala.

Verkosto syntyi 2015, kun joukko pohjoismaisia arkkitehtuuri-, kaupunkisuunnittelu- ja muotoiluorganisaatioita päätti vahvistaa yhteistyötään. Yhteistyölle muodostettiin kumppanuusmalli ja asetettiin yhteiset visiot ja päämäärät. Hankkeen rahoitti Pohjoismainen ministerineuvosto ja se toteutti ministerineuvoston tavoitetta levittää kansainvälisesti tietoa pohjoismaisesta näkökulmasta. SustaiNordic-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa.

Hankkeessa olivat mukana ArkDes ja Form/Design Center Ruotsista, Design Forum Finland, DOGA Norjasta, Dansk Design Center sekä Iceland Design Centre. SustaiNordic-projektia johtivat hankkeen aloitteen tehneet ArkDes (hallinnointi) ja Form/Design Center.

SustaiNordic-hankkeen verkkosivut

Kuva: The Green Program Iceland / SustaiNordic

Päivi Kaira

Brand Manager

044 055 6071