SuomiAreena 2018: Muotoilu on kuollut, eläköön uusi muotoilu!

16.7.2018

17:30 – 18:30

Asiantuntijakeskus BEPOP, Pori

16

heinä

Vuoden 2018 SuomiAreenan teemoina olivat turvallisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus. Näiden arvojen toteutumista estävät kuitenkin usein monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat, joiden ratkaiseminen näyttää vaativan uudenlaista ajattelua ja osaamista.

Yksi viime aikoina globaalisti esiin nousseista apukeinoista on luovien ongelmanratkaisumenetelmien, varsinkin muotoiluajattelun (design thinking) ja muotoilussa käytettävien prosessien hyödyntäminen.

Muotoilu on edelleen yksi Suomen keskeisistä kilpailukykytekijöistä. Voisivatko aikanaan suomalaisen muotoilun maailmankartalle nostaneet ominaisuudet ja suunnittelutaidot – mm. tarkoituksenmukaisuus, demokraattisuus, arkielämän haasteisiin vastaaminen – auttaa laajemminkin? Nyt tarvitaan päivitettyä uutta muotoilua! Kohteena ovat julkiset palvelut, yritysten strateginen kehittäminen, kompleksiset ja laajat ongelmat; keinoina asiakasymmärrys, luova ajattelu, monialainen asiatuntijayhteistyö ja ideoiden ketterä testaus.

Miten tätä uutta muotoilua voitaisiin käyttää vaikkapa yhteiskunnan rakenteiden kehittämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa? Kuinka sen koko potentiaali saadaan käyttöön suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyödyksi? Ja onko tässä Suomen mahdollisuus nousta ongelmanratkaisijoiden kärkijoukkoon?

Menestyksen rakentamisesta muotoilun keinoin olivat keskustelemassa:
Osmo Soininvaara, Executive in Residence, Aalto-yliopisto
Anne Stenros, TkT, arkkitehti SAFA
Paula Laine, strategiajohtaja, Sitra
Anssi Kähärä, Co-founder, Werklig
Puhetta johti Baba Lybeck ja keskustelun visualisoinnista vastasi Raquel Benmergui.

Kuva: Kalle Kataila

Yhteistyössä