Organisaatio

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n organisaation muodostavat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on pitää yllä Design Forum Finlandin toimintaa. Yhdistyksen jäseninä on muotoilualaa lähellä olevia yrityksiä ja organisaatioita. Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväisin ja syksyisin.

Suomalaisen muotoiluosaamisen kansainvälistäminen ja yritysten, varsinkin pk-yrityskentän innostaminen muotoilun käyttöön tuotekehityksessä sekä suuren yleisön kiinnostuksen herättäminen ovat hallituksen tärkeitä toimintatavoitteita.

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen hallitus koostuu 6–8:sta yritysmaailman ja muotoilualan tärkeästä vaikuttajasta. Design Forum Finlandia johtaa toimitusjohtaja, joka toimii hallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Ia Adlercreutz

TaM, MBA Ia Adlercreutz on tehnyt pitkän uran ikonisten pohjoismaisten brändien, kuten Kekkilän, Hasselfors Gardenin ja Fiskarsin parissa. Hän omaa vahvan käsityksen sekä luovista suunnitteluprosesseista että laajemmin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä prosesseista. Tällä hetkellä Ia vetää brändien johtamiseen erikoistunutta konsultointiyritystä, Co-foundersia ja tekee tiivistä yhteistyötä niin suomalaisten kuin kansainvälisten muotoilijoiden kanssa.

Johanna Hamro-Drotz

Johanna Hamro-Drotz on suomalaisen SINI-siivousvälineitä valmistavan Sinituote Oy:n toimitusjohtaja. Sinituotteella hän aikaisemmin tehnyt sekä vientipäällikön että markkinointipäällikön töitä. Lisäksi hänellä on hallituspaikka Lundia Oy:ssä ja Rukakeskus Oy:ssä. Hän on KTM Hankenilta (2007) ja on lisäksi opiskellut Saksassa, Yhdysvalloissa sekä Sveitsissä. Ennen Sinituotetta hän oli Metsolla kestävän kehityksen tehtävissä ja Golla Oy:ssä myynti- ja markkinointitehtävissä.

Tuomo Kuosa

FT Tuomo Kuosa johtaa Futures Platformin sisällöntuotantotiimiä. Hän on futuristi, joka on erikoistunut strategiseen ennakointiin, tulevaisuuden tutkimisen metodologiaan ja yhteiskunnallisten muutosten ennakointiin. ”The Evolution of Strategic Foresight” -kirjan kirjoittajana Kuosa ymmärtää erittäin hyvin asiakkaiden strategisen ennakoinnin tarpeita. Hän on työskennellyt sekä Suomessa että Singaporessa konsultoiden organisaatioita tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Matti Mannonen

DI Matti Mannonen vastaa Teknologiateollisuus ry:n johtoryhmässä Uuden luominen -strategiateemasta sekä innovaatio- ja talouspoliittisesta vaikuttamisesta. Teknologiayritykset tuovat yli puolet Suomen vientituloista ja tekevät kaksi kolmasosaa yksityisestä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Aiemmin Mannonen on toiminut mm. suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä edustavan SKOL ry:n toimitusjohtajana sekä useiden suunnittelu- ja konsultointiyritysten toimitusjohtajana.

Pekka Pokela (hallituksen varapuheenjohtaja)

TkT Pekka Pokela toimii liiketoimintajohtajana ja strategiakonsulttina kestävän kehityksen asiantuntijatoimistossa Gaia Consulting Oy:ssa. Pokelalla on kokemusta puolijohde- ja elektroniikkateollisuuden eri tehtävistä erityisesti tuote- ja prosessikehityksessä ja markkinoinnissa sekä pitkä kokemus teollisuusjärjestöjen johtotehtävistä ja laajoista liiketoiminnan ja teknologian yrityslähtöisistä kehittämisohjelmista. Pokela on ollut teollisuuden työtehtäviin liittyen myös Visiting Associate in Applied Physics –nimikkeellä California Institute of Technologyssa, minä aikana hän teki väitöskirjansa pääosin Intel Corporationin rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Jari Puhakka

YTM Jari Puhakka on Merimieseläkekassan sijoituspäällikkö. Puhakalla on pitkä ja laaja-alainen kokemus sijoitustoiminnasta. Hän on työskennellyt erilaisissa sijoitustoiminnan johtotehtävissä mm. Eterassa, Pohjola Varainhoidossa, Ilmarisessa ja Gyllenbergillä.

Mikko-Pekka Hanski

Mikko-Pekka Hanski on yksi suomalaislähtöisen mutta kansainvälisen Idean Oy:n perustajista ja toimii tällä hetkellä Ideanissa Suomen maajohtajana. Idean on nykyään osa globaalia johdon konsultoinnin yksikköä Capgemini Invent. Lisäksi Hanskilla on hallituspaikat YTK:ssa (Yksityinen työttömyyskassa) ja Lasten ja nuorten säätiössä (www.nuori.fi). Mikko-Pekka Hanskin keskeinen tehtävä on ymmärtää käyttäjien arkea ja muuttuvia tarpeita ja kääntää havainnot ja ymmärrys designin keinoin paremmiksi palveluiksi ja muistettaviksi kokemuksiksi.

Petteri Kolinen

Taiteen maisteri, teollinen muotoilija Petteri Kolisella on pitkä kokemus muotoilun johtotehtävistä eri teollisuuden aloilta. Vuosina 1993–2007 hän toimi Nokian Design Managerina useiden eri yksiköiden johdossa ja mm. Nokian pääkonttorin muotoilustudion vetäjänä. Tämän jälkeen hän siirtyi Martela Oyj:n johtoryhmään toimien yrityksen muotoilujohtajana. Design Forum Finlandin toimitusjohtajaksi Kolinen tuli vuonna 2015 Nansolta, jossa hän oli työskennellyt luovana johtajana.

Aikaisemmat toimitusjohtajat:

Dan Colliander (vt. toimitusjohtaja) 2015
Mikko Kalhama 2006–2015
Ilpo Santala 2004–2006
Anne Stenros 1995–2004
Tapio Periäinen 1975–1994
H.O. Gummerus 1952–1975