Organisaatio

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n organisaation muodostavat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on pitää yllä Design Forum Finlandin toimintaa. Yhdistyksen jäseninä on muotoilualaa lähellä olevia yrityksiä ja organisaatioita. Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväisin ja syksyisin.

Suomalaisen muotoiluosaamisen kansainvälistäminen ja yritysten, varsinkin pk-yrityskentän innostaminen muotoilun käyttöön tuotekehityksessä sekä suuren yleisön kiinnostuksen herättäminen ovat hallituksen tärkeitä toimintatavoitteita.

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen hallitus koostuu 6–8:sta yritysmaailman ja muotoilualan tärkeästä vaikuttajasta. Design Forum Finlandia johtaa toimitusjohtaja, joka toimii hallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Ia Adlercreutz

TaM, MBA Ia Adlercreutz on tehnyt pitkän uran ikonisten pohjoismaisten brändien, kuten Kekkilän, Hasselfors Gardenin ja Fiskarsin parissa. Hän omaa vahvan käsityksen sekä luovista suunnitteluprosesseista että laajemmin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä prosesseista. Tällä hetkellä Ia vetää brändien johtamiseen erikoistunutta konsultointiyritystä Co-foundersia ja tekee tiivistä yhteistyötä niin suomalaisten kuin kansainvälisten muotoilijoiden kanssa.

Mikko-Pekka Hanski

Mikko-Pekka Hanski on yksi suomalaislähtöisen mutta kansainvälisen Idean Oy:n perustajista ja toimii tällä hetkellä Ideanissa Suomen maajohtajana. Idean on nykyään osa globaalia johdon konsultoinnin yksikköä Capgemini Invent. Lisäksi Hanskilla on hallituspaikat YTK:ssa (Yksityinen työttömyyskassa) ja Lasten ja nuorten säätiössä (www.nuori.fi). Mikko-Pekka Hanskin keskeinen tehtävä on ymmärtää käyttäjien arkea ja muuttuvia tarpeita ja kääntää havainnot ja ymmärrys designin keinoin paremmiksi palveluiksi ja muistettaviksi kokemuksiksi.

Sauli Hämäläinen

YTM, CEFA Sauli Hämäläisellä on pitkä ura eri sijoitusorganisaatioissa, ja hän on toiminut johtotehtävissä useissa varainhoito- ja eläkeyhtiöissä kuten OP, Pohjola, Danske Bank, FIM, Etera ja Ilmarinen.  Hänellä on laaja osaaminen eri omaisuuslajeista ja allokaatiosijoittamisesta. Tällä hetkellä Sauli Hämäläinen auttaa institutionaalisia sijoittajia sijoitusprosesseihin liittyvissä kehitystehtävissä itsenäisenä konsulttina.

Annika Jyllilä-Vertigans

MSc, EMBA Annika Jyllilä-Vertigans on tehnyt kansainvälisen uran tarkastellen asiakasarvon luomista niin palveluliiketoiminnassa kuin valmistavan teollisuuden parissa. Tällä hetkellä Jylllä-Vertigans toimii Vieserin toimitusjohtajana, missä design on valjastettu strategian ytimeen sekä työstää arvonluonnin ajatuksia useammassa hallituksessa.

Matti Mannonen

DI Matti Mannonen vastaa Teknologiateollisuus ry:n johtoryhmässä Uuden luominen -strategiateemasta sekä innovaatio- ja talouspoliittisesta vaikuttamisesta. Teknologiayritykset tuovat yli puolet Suomen vientituloista ja tekevät kaksi kolmasosaa yksityisestä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Aiemmin Mannonen on toiminut mm. suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä edustavan SKOL ry:n toimitusjohtajana sekä useiden suunnittelu- ja konsultointiyritysten toimitusjohtajana.

Satu Mehtälä

KTM Satu Mehtälän tausta on liikkeenjohdon eri tehtävissä monilla toimialoilla. Hän on partneri yritysverkosto Boardmanissa, jossa veti useita vuosia Liikkeenjohdon tutkimusfoorumia LJT:tä. Strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostunut Mehtälä on toiminut yli 15 eri organisaation hallituksessa ja on tällä hetkellä mm. Soprano Oyj:n, Live-Säätiön ja Suomen Setlementtiliiton puheenjohtaja sekä EKE-Rakennus Oy:n ja Setlementtiasunnot Oy:n hallituksen jäsen. Hän kuuluu kehitysrahasto Naisten Pankin perustajajäseniin ja aktiiveihin.  Muotoilualojen organisaatioiden kanssa Mehtälä on tehnyt yhteistyötä ollessaan toimitusjohtajana Suomen Tekstiili- ja Muoti ry:ssä.

Pekka Pokela (hallituksen varapuheenjohtaja)

TkT Pekka Pokela toimii liiketoimintajohtajana ja strategiakonsulttina kestävän kehityksen asiantuntijatoimistossa Gaia Consulting Oy:ssa. Pokelalla on kokemusta puolijohde- ja elektroniikkateollisuuden eri tehtävistä erityisesti tuote- ja prosessikehityksessä ja markkinoinnissa sekä pitkä kokemus teollisuusjärjestöjen johtotehtävistä ja laajoista liiketoiminnan ja teknologian yrityslähtöisistä kehittämisohjelmista. Pokela on ollut teollisuuden työtehtäviin liittyen myös Visiting Associate in Applied Physics –nimikkeellä California Institute of Technologyssa, minä aikana hän teki väitöskirjansa pääosin Intel Corporationin rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Joakim Karske

Joakim Karske on yksi Suomen kokeneimmista muotoilu- ja brändiosaajista. Hän on uransa aikana työskennellyt kansainvälisessä autoteollisuudessa mm. Volvon, DaimlerChryslerin, Fordin ja Mercedes-Benzin palveluksessa tuotanto- ja konseptiautojen muotoilijana. Karskella on vankka kokemus asiakaslähtöisen kulttuurin, tuote- ja palvelutarjooman sekä brändin kehittämisestä mm. Nokian, Vertun ja OP Ryhmän muotoilu- ja brändijohtajan tehtävissä. Ennen Design Forum Finlandiin siirtymistään hän työskenteli hasan&co -ryhmässä, jossa hän vastasi muotoilu- ja asiakaskokemuskyvykkyyden rakentamisesta. Joakim Karske on toiminut ja toimii useissa luottamustehtävissä, kuten Business Finlandin, Suomalaisen Työn Liiton, Marimekon, Sinin, Helkama Veloxin, Sakan, Korpisen ja LähiTapiolan hallituksissa ja advisory boardeissa.

Aikaisemmat toimitusjohtajat:

Ia Adlercreutz (vt. toimitusjohtaja) 2021
Petteri Kolinen 2015–2021
Dan Colliander (vt. toimitusjohtaja) 2015
Mikko Kalhama 2006–2015
Ilpo Santala 2004–2006
Anne Stenros 1995–2004
Tapio Periäinen 1975–1994
H.O. Gummerus 1952–1975