Design Forum Studio: Strategisen muotoilun valmennus

Strategisen muotoilun valmennus osoittaa, miksi panostus muotoilun käyttöön strategisella tasolla kannattaa.

Uskomme, että muotoilun työkalut ovat yhä tärkeämpiä suomalaisten yritysten liiketoiminnan elvyttämisessä ja rakentamisessa.

Tulevaisuuden ennakoinnin, muotoiluajattelun ja muotoilun strategisen käytön avulla luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä ja asiakkaille merkityksellisiä ja tärkeitä tuotteita ja palveluita.

Design Forum Finland tukee suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita ja järjestää Strategisen muotoilun valmennuksia maksuttomana online-tapahtumana verkossa. Olemme järjestäneet näitä suosittuja valmennuksia jo useita. Uskomme, että erityisesti nyt yritykset hyötyvät strategisen muotoilun välineistä!

Valmennuksen osallistujiksi haemme innovatiivisia eri alojen yrityksiä, joilla on selkeä halu rakentaa kestävää liiketoimintaa strategisen muotoilun avulla. Strategisen muotoilun valmennus on tarkoitettu suomalaisille yrityksille ja organisaatioille ja niiden avainhenkilöille. Valmennuksella tuemme yrityksiä, jotka kokevat haasteita liiketoiminnassaan maailman muuttuessa ja jotka haluavat löytää työkaluja toimintansa kehittämiseen.

Huom. Valmennukseen voivat osallistua yritykset, jotka eivät itse tarjoa suunnittelupalveluita kuten muotoilua, palvelumuotoilua tai brändisuunnittelua.

Viidestä moduulista koostuva valmennus on vuorovaikutteinen ja sisältää valmentajien luento-osuuksien lisäksi sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtäviä harjoituksia. Jokainen koulutuspäivä koostuu valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

 

Strategisen muotoilun valmennus online

Marraskuu 2021

1. Johdanto strategiseen muotoiluun

Ajankohta: to 11.11.2021 klo 9–11
Paikka: online
Valmentaja: Ulla Jones, muotoilija ja muutoksentekijä

Strategisen muotoilun valmennuksen johdanto-osassa virittäydytään aiheeseen ja tutustutaan strategisen muotoilun merkitykseen. Valmentajana on Ulla Jones, strateginen muotoilija, podcaster ja coach, joka puhuu muotoiluajattelun ja asiakaslähtöisen kehittämisen puolesta.

 

2. Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

Ajankohta: ti 16.11.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Virpi Vaittinen, Head of Strategy and Foresight, Loihde Factor Oy

Onnistunut strategia ottaa huomioon tulevaisuuden maailman. Miltä tuotteiden ja palveluiden tulisi silloin näyttää? Miten tunnistamme meitä koskevat muutosvoimat? Kuinka otamme huomioon vastuullisuuden ja muut uudet haasteet? Ja miten muotoiluajattelu toimii välineenä tulevaisuuden hallinnassa? Strategisen muotoilun valmennuksen toisella kerralla pohditaan tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä yritysstrategiassa. Valmentajana on Head of Foresight and Strategy Virpi Vaittinen Loihde Factorista.

 

3. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: to 18.11.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista. Valmennuksen kolmas teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on perustaja ja toimitusjohtaja Jari Danielsson Kuudennesta.

 

4. Muotoilulla kasvua ja arvoa

Ajankohta: ti 23.11.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Jukka Kähkönen, toimitusjohtaja, Kirnu Kreativ

Muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Muotoilu tuo myös tutkitusti arvoa ja kasvua sitä hyödyntävälle, mutta mistä arvo muodostuu ja miten määritellään kasvu? Entä kuinka vastuullisuus sopii kuvioon? Valmennuksen neljäs teema käsittelee strategista muotoilua yrityksen kasvun takeena. Valmentajana on toimitusjohtaja Jukka Kähkönen Kirnu Kreativista.

 

5. Design thinking yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: to 25.11.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Tobias Dahlberg, Founder, The Future Academy

Design thinking, muotoiluajattelu, on ajattelumalli, joka auttaa työstämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja. Se on erilainen tapa rakentaa yrityskulttuuria: se on monialaista, ratkaisukeskeistä, luovaa, iteratiivista. Se asettaa asiakkaan kaiken keskelle ja lähtökohdaksi. Menestyvimmissä yrityksissä design thinking on ylimmän johdon työkalu Viidentenä valmennuksen teemana on design thinking, jonka tulisi olla osa yritysjohdon ydinosaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Valmentajana on The Future Academyn perustaja Tobias Dahlberg.

 

Ilmoittautuminen on päättynyt ja valmennus on täynnä, mutta voit kysyä peruutuspaikkoja: aino.vepsalainen@designforum.fi.

 

Osallistujien palautetta aiemmista valmennuksista:

Ajankohtaisia asioita, hyviä esiintyjiä, jotka eivät tarvinneet lunttilappuja. Vaikeita tehtäviä omasta liiketoiminnasta.

Monipuolisesta sisällöstä on hyötyä eri aloilla työskenteleville ja eri aloilta ja yrityksistä olevat esimerkit syventävät ilmiön ymmärtämistä.

Loistavasti ja ammattitaitoisesti järjestetty tapahtuma alansa nöyrien huippujen puheenvuoroilla!

 

1. Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

Ajankohta: ti 20.4.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Virpi Vaittinen, Head of Strategy and Foresight, Bitfactor Oy

 

2. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: pe 23.4.2021 klo 12.30–16.00 (Huomaa muuttunut aika!)
Paikka: online
Valmentaja: Minna Utriainen, Business Development Director, Avidly Oyj

 

3. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: ti 27.4. klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

 

4. Muotoilulla kasvua ja arvoa

Ajankohta: to 29.4.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Julius Oförsagd, toimitusjohtaja, luova johtaja, Arctic Factory

 

5. Strateginen muotoilu yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: ti 4.5.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Ville Tikka, toimitusjohtaja, Strategy Director, Poem

 

1. Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

Ajankohta:  5.3.2021 klo 9–12.30
Paikka:online
Valmentaja: Virpi Vaittinen, Head of Strategy and Foresight, Bitfactor Oy

Onnistunut strategia ottaa huomioon tulevaisuuden maailman. Miltä tuotteiden ja palveluiden tulisi silloin näyttää? Miten tunnistamme meitä koskevat muutosvoimat? Kuinka otamme huomioon vastuullisuuden ja muut uudet haasteet? Ja miten muotoiluajattelu toimii välineenä tulevaisuuden hallinnassa?

Strategisen muotoilun valmennus alkaa johdannolla, jossa pohditaan tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä yritysstrategiassa. Valmentajana on Head of Foresight and Strategy Virpi Vaittinen Bitfactorista.

2. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: ti 9.3.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Minna Utriainen, Business Development Director, Avidly Oyj

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen toinen teema käy läpi identiteetin ja brändin rakennuksen perusasioita. Valmentajana on Business Development Director Minna Utriainen Avidlystä.

3. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta:pe 12.3. klo 9–12.30
Paikka:online
Valmentaja:Ulla Jones, Service Designer, Design Thinking Coach

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen kolmas teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on Service Designer, Design Thinking Coach Ulla Jones.


4. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ti 16.3.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Arni Aromaa, Creative Director & CEO, Pentagon Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Neljäs Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on toimitusjohtaja Arni Aromaa Pentagon Designista.


5. Design thinking yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: pe 19.3.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Tobias Dahlberg, Founder & CEO, Wonder Agency

Design thinking, muotoiluajattelu, on ajattelumalli, joka auttaa työstämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja. Se on erilainen tapa rakentaa yrityskulttuuria: se on monialaista, ratkaisukeskeistä, luovaa, iteratiivista. Se asettaa asiakkaan kaiken keskelle ja lähtökohdaksi. Menestyvimmissä yrityksissä design thinking on ylimmän johdon työkalu.

Viides Strategisen muotoilun valmennuksen teemana on design thinking, jonka tulisi olla osa yritysjohdon ydinosaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Valmentajana on toimitusjohtaja Tobias Dahlberg Wonder Agencysta.

 

1. Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

Ajankohta: pe 27.11.2020 klo 9–11
Paikka: online
Valmentaja: Elina Hiltunen, futuristi, What’s Next Consulting Oy

Onnistunut strategia ottaa huomioon tulevaisuuden maailman. Miltä tuotteiden ja palveluiden tulisi silloin näyttää? Miten tunnistamme meitä koskevat muutosvoimat? Kuinka otamme huomioon vastuullisuuden ja muut uudet haasteet? Ja miten muotoiluajattelu toimii välineenä tulevaisuuden hallinnassa?

Strategisen muotoilun valmennus alkaa johdannolla, jossa pohditaan tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä yritysstrategiassa. Valmentajana on futuristi, tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen What’s Next Consultingista.

2. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: ti 1.12.2020 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Maaret Väisänen, Service Design Lead, Bitfactor Oy

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen muotoilun valmennuksen toinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on Service Design Lead Maaret Väisänen Bitfactor Oy:sta

3. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: pe 4.12.2020 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen kolmas teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

4. Muotoilulla kasvua ja arvoa

Ajankohta: ti 8.12.2020 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Julius Oförsagd, toimitusjohtaja, luova johtaja, Arctic Factory

Muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Muotoilu tuo myös tutkitusti arvoa ja kasvua sitä hyödyntävälle, mutta mistä arvo muodostuu ja miten määritellään kasvu? Entä kuinka vastuullisuus sopii kuvioon?

Strategisen muotoilun valmennuksen neljäs teema käsittelee strategista muotoilua yrityksen kasvun takeena. Valmentajana on toimitusjohtaja ja luova johtaja Julius Oförsagd Arctic Factorystä.

5. Strateginen muotoilu yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: pe 11.12.2020 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Ville Tikka, toimitusjohtaja, Strategy Director, Poem

Strateginen muotoilu hyödyntää muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Se tuo monialaiset, ratkaisukeskeiset ja luovat työskentelytavat mukaan liiketoiminnan tulevaisuuden toimintojen ja ratkaisujen suunnitteluun.

Viides Strategisen muotoilun valmennuksen teema kokoaa yhteen aikaisempien koulutuspäivien näkökulmat muotoiluosaamisen merkityksestä ylimmän johdon ydinosaamisena. Valmentajana on toimitusjohtaja Ville Tikka Poemista.

Jokainen koulutuspäivä koostuu valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

1. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: ke 10.6.2020, to 1.10.2020
Paikka: online
Valmentaja: Maaret Väisänen, Service Design Lead, Bitfactor Oy

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen ensimmäinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on Service Design Lead Maaret Väisänen Bitfactor Oy:sta.

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: to 11.6.2020, pe 2.10.2020
Paikka: online
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

3. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ma 15.6.2020, ti 6.10.2020
Paikka: online
Valmentaja: Arni Aromaa, Creative Director & CEO, Pentagon Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Kolmas Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on toimitusjohtaja Arni Aromaa Pentagon Designista.

4. Design thinking yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: ti 16.6.2020, ke 7.10.2020
Paikka: online
Valmentaja: Tobias Dahlberg, Founder & CEO, Wonder Agency

Design thinking, muotoiluajattelu, on ajattelumalli, joka auttaa työstämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja. Se on erilainen tapa rakentaa yrityskulttuuria: se on monialaista, ratkaisukeskeistä, luovaa, iteratiivista. Se asettaa asiakkaan kaiken keskelle ja lähtökohdaksi. Menestyvimmissä yrityksissä design thinking on ylimmän johdon työkalu.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema on design thinking, muotoiluajattelu, jonka tulisi olla osa yritysjohdon ydinosaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Valmentajana on toimitusjohtaja Tobias Dahlberg Wonder Agencysta.

Jokainen koulutuspäivä koostuu valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

1. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: ke 4.3.2020 klo 8.30–12.00
Paikka: Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Workshop-tila, Lemminkäisenkatu 12 b, Turku
Valmentaja: Riikka Hackselius-Fonsén, CEO, Senior Strategic Planner, Punda Global

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen ensimmäinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén Brand Agency Pundasta.

 

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: to 5.3.2020 klo 8.30–12.00
Paikka: Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Workshop-tila, Lemminkäisenkatu 12 b, Turku
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

 

3. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ti 10.3.2020 klo 8.30–12.00
Paikka: Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Workshop-tila, Lemminkäisenkatu 12 b, Turku
Valmentaja: Arni Aromaa, Creative Director & CEO, Pentagon Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Kolmas Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on toimitusjohtaja Arni Aromaa Pentagon Designista.

 

4. Design thinking yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: ke 11.3.2020 klo 8.30–12.00
Paikka: Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Workshop-tila, Lemminkäisenkatu 12b, Turku
Valmentaja: Tobias Dahlberg, Founder & CEO, Wonder Agency

Design thinking, muotoiluajattelu, on ajattelumalli, joka auttaa työstämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja. Se on erilainen tapa rakentaa yrityskulttuuria: se on monialaista, ratkaisukeskeistä, luovaa, iteratiivista. Se asettaa asiakkaan kaiken keskelle ja lähtökohdaksi. Menestyvimmissä yrityksissä design thinking on ylimmän johdon työkalu.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema on design thinking, muotoiluajattelu, jonka tulisi olla osa yritysjohdon ydinosaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Valmentajana on toimitusjohtaja Tobias Dahlberg Wonder Agencysta.

Jokainen koulutuspäivä koostuu valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

 

1. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: to 31.10.2019, klo 9–12.30
Paikka: Allas Sea Pool, Itämerisali, Katajanokanlaituri 2a, Helsinki
Valmentaja: Riikka Hackselius-Fonsén, CEO, Senior Strategic Planner, Punda Global

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen ensimmäinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén Brand Agency Pundasta.

 

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: pe 1.11.2019, klo 9–12.30
Paikka: Allas Sea Pool, Itämerisali, Katajanokanlaituri 2a, Helsinki
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

 

3. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ke 6.11.2019 klo 9–12.30
Paikka: Allas Sea Pool, Itämerisali, Katajanokanlaituri 2a, Helsinki
Valmentaja: Arni Aromaa, Creative Director & CEO, Pentagon Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Kolmas Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on toimitusjohtaja Arni Aromaa Pentagon Designista.

 

4. Design thinking yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: to 7.11.2019 klo 9–12.30
Paikka: Allas Sea Pool, Itämerisali, Katajanokanlaituri 2a, Helsinki
Valmentaja: Tobias Dahlberg, Founder & CEO, Wonder Agency

Design thinking, muotoiluajattelu, on ajattelumalli, joka auttaa työstämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja. Se on erilainen tapa rakentaa yrityskulttuuria: se on monialaista, ratkaisukeskeistä, luovaa, iteratiivista. Se asettaa asiakkaan kaiken keskelle ja lähtökohdaksi. Menestyvimmissä yrityksissä design thinking on ylimmän johdon työkalu.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema on design thinking, muotoiluajattelu, jonka tulisi olla osa yritysjohdon ydinosaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Valmentajana on toimitusjohtaja Tobias Dahlberg Wonder Agencysta.

Jokainen koulutuspäivä koostuu valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

1. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: ke 25.9.2019, klo 9–12.30
Paikka: Ravintola Rauhala, Mannenkatu 4, Oulu
Valmentaja: Maaret Väisänen, Senior Designer, Bitfactor Oy

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen ensimmäinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on Senior Designer Maaret Väisänen Bitfactor Oy:sta.

 

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: to 26.9.2019, klo 9–12.30
Paikka: Ravintola Rauhala, Mannenkatu 4, Oulu
Valmentaja: Päivi Korteniemi, strategiajohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on strategiajohtaja Päivi Korteniemi strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

 

3. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ti 1.10.2019 klo 9–12.30
Paikka: Voimala 1889, Kasarmintie 1, Oulu
Valmentaja: Jyri Niemikorpi, Business Director, Partner, Pinto Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Kolmas Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on Business Director Jyri Niemikorpi Pinto Designista.

 

4. Strateginen muotoilu yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: ke 2.10.2019 klo 9–12.30
Paikka: Voimala 1889, Kasarmintie 1, Oulu
Valmentaja: Ville Tikka, Strategy Director, Wevolve

Strateginen muotoilu hyödyntää muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Se tuo monialaiset, ratkaisukeskeiset ja luovat työskentelytavat mukaan liiketoiminnan tulevaisuuden toimintojen ja ratkaisujen suunnitteluun.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema kokoaa yhteen aikaisempien koulutuspäivien näkökulmat muotoiluosaamisen merkityksestä ylimmän johdon ydinosaamisena. Valmentajana on Strategic Director Ville Tikka Wevolvesta.

Jokainen koulutuspäivä koostuu valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

 

Aino Vepsäläinen

Projektipäällikkö, Design Forum -tilaisuudet

050 355 6606