Strategisen muotoilun valmennus

Strategisen muotoilun valmennus osoittaa, miksi panostus muotoilun käyttöön strategisella tasolla kannattaa.

Strategisen muotoilun valmennuksen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä strategisesta muotoilusta ja sen käytöstä yrityksessä tai organisaatiossa. Tätä kautta luodaan uusia mahdollisuuksia kasvulle ja liiketoiminnan kehittymiselle.

Strategisen muotoilun valmennus on koulutuskokonaisuus, joka koostuu moduuleista. Niiden teemat ovat keskeisiä muotoilun strategiseen käyttöön liittyviä tekijöitä. Valmentajina toimivat kunkin teeman parhaat ja kokeneimmat asiantuntijat. Valmennus on valmennettaville maksuton.

Valmennus on suunnattu kasvuhaluisille, innovatiivisille ja kansainvälistä potentiaalia omaaville yrityksille ja organisaatioille ja niiden avainhenkilöille. Edellytyksenä on, että yritys tai organisaatio ei itse tarjoa muotoilu- tai suunnittelupalveluita. Valmennukseen osallistujat valitaan hakuprosessin kautta. Valittavan yrityksen tai organisaation kehittämistavoitteet voivat olla esim. teollisen muotoilun, palvelumuotoilun, digitaalisten palveluiden tai brändinrakentamisen alalla.

Seuraava Strategisen muotoilun valmennuksemme järjestetään Oulussa 25.–26.9. ja 1.–2.10.2019.

Design Forum Finland tekee valinnat osallistuvista yrityksistä. Mukaan mahtuu 30 yritystä. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin viimeistään 13.9.2019.

Valmennukseen ilmoittautuminen on päättynyt. Voit kysyä peruutuspaikkoja osoitteesta aino.vepsalainen@designforum.fi.

 

1. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: ke 25.9.2019, klo 9–12.30
Paikka: Ravintola Rauhala, Mannenkatu 4, Oulu
Valmentaja: Maaret Väisänen, Senior Designer, Bitfactor Oy

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen ensimmäinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on Senior Designer Maaret Posti Bitfactor Oy:sta.

 

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: to 26.9.2019, klo 9–12.30
Paikka: Ravintola Rauhala, Mannenkatu 4, Oulu
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

 

3. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ti 1.10.2019 klo 9–12.30
Paikka: Voimala 1889, Kasarmintie 1, Oulu
Valmentaja: Jyri Niemikorpi, Business Director, Partner, Pinto Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Kolmas Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on Business Director Jyri Niemikorpi Pinto Designista.

 

4. Strateginen muotoilu yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: ke 2.10.2019 klo 9–12.30
Paikka: Voimala 1889, Kasarmintie 1, Oulu
Valmentaja: Ville Tikka, Strategy Director, Wevolve

Strateginen muotoilu hyödyntää muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Se tuo monialaiset, ratkaisukeskeiset ja luovat työskentelytavat mukaan liiketoiminnan tulevaisuuden toimintojen ja ratkaisujen suunnitteluun.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema kokoaa yhteen aikaisempien koulutuspäivien näkökulmat muotoiluosaamisen merkityksestä ylimmän johdon ydinosaamisena. Valmentajana on Strategic Director Ville Tikka Wevolvesta.

Jokainen koulutuspäivä koostuu Design Forum Finlandin toimitusjohtajan Petteri Kolisen alustuksesta aiheeseen, valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

 

Aino Vepsäläinen

Projektipäällikkö, Design Forum -tilaisuudet, jäsenyys

+358 50 355 6606